Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Postup registrácie chovu s jednou ošípanouVytlačiť
 

i_5376693.jpg

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje o postupe registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat („CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EU) Vykonávacie rozhodnutie komisie 20l8l1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES' ktorým sa niektorým členským štátom udel'uje výnimka ustanovená v článku 3 ods.2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierut (d'alej len ,,VRK 2018l1669*). Podl'a čl' 1 VRK 201811669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Na základe tohto rozhodnutia musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky chovy ošípaných bez rozdielu počtu.

Povinnosťou chovateľa je taktiež nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu TU, pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Viac potrebných informácií sa dozviete na stránke ŠVPS SR TU.


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka