Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Zisťovanie EHISVytlačiť
 

logotyp_statistic.png

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu Slovenskej republiky zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 2014.

Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie o zdraví medzi všetkými členskými štátmi.

Na Slovenku bolo do zisťovania pre rok 2019 zapojených viac ako 430 obcí medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 8 000 domácností.

Zisťovanie v našom meste sa uskutoční od  1. júla do 31. decembra  2019.

V tomto období vybrané domácnosti v Poprade navštívi zamestnanec  Štatistického  úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa, ktorý  je povinný preukázať sa v domácnosti osobitým poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk, alebo telefonicky  na tel. čísle 051/7735321.


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka