Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad Vytlačiť
 

bio.jpg

Mesto Poprad pripravuje rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO). Na základe výzvy, ktorá bola zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, podalo v októbri 2016 projekt „Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad“, ktorým sa uchádzalo o prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Cieľom projektu je zvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov na území mesta Poprad prostredníctvom zvýšenia kapacít triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, priblíženia možností triediť odpad bližšie k občanom a zvýšenia ich informovanosti o systéme o prínosoch triedenia BRO.

Prostredníctvom projektu bol riešený nákup potrebných zariadení, najmä zberných nádob na BRKO a dopravných prostriedkov na podporu triedeného zberu, ako aj uskutočnenie informačných aktivít na zvýšenie informovanosti obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva a potreby triedenia BRKO.

„Chceme touto cestou naučiť občanov hospodáriť s týmto odpadom, aby sa nevytvárali čierne skládky, aby sme dokázali tento odpad zbierať a využívať nielen pri jarnom a jesennom upratovaní. Realizáciou týchto aktivít sa dosiahne celkové zvýšenie kapacity pre triedenie komunálneho odpadu na území mesta Poprad o 1150 ton ročne, zároveň o rovnaké množstvo vzrastie množstvo vytriedeného komunálneho odpadu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

„Predmetom projektu bol nákup súboru zariadení, ktorý zahŕňa traktor s čelným nakladačom a lyžicou, štiepkovač konárov s pohonom od traktora s hydraulickou rukou, zberové vozidlo s rotačným lisovaním s umývačkou nádob a vážiacim zariadením. Zároveň a predovšetkým boli do 3 050 domácností v rámci IBV nakúpené plastové zberné nádoby s objemom 240 l na zber zeleného odpadu zo záhrad a prípadne aj suchého kuchynského BRO z prípravy jedál. Prvé z 3050 hnedých 240 litrových kontajnerov by sa do domácností mali dostať v priebehu mesiacov máj/jún“ doplnil viceprimátor Igor Wzoš.  

Projekt sa oficiálne spustil v novembri minulého roka, kedy sa ukončilo prvé verejné obstarávanie na zberné nádoby, následne verejné obstarávania na zberné vozidlo, traktor, štiepkovač, na zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva a  na podporné aktivity projektu.

Informačná kampaň o triedenom zbere BRKO bude cielená predovšetkým pre obyvateľov, ktorým budú dodané nádoby, prostredníctvom článkov a TV vysielania však pokryje všetkých obyvateľov mesta. Do informačných aktivít bude cielene zapojených 10 050 osôb a to prostredníctvom realizácie 4 informačných aktivít.

Celková výška oprávnených výdavkov: 772 388,00 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 733 768,60 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 38 619,40 €

 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

 

 


 
 

Uvítali by ste trasu cyklistického chodníka:

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka