Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane potvrdili vzájomnú spoluprácuVytlačiť
 

mem1.JPG

V poľskom meste Zakopane bola v piatok 5.októbra 2018 na jubilejnom X.Medzinárodnom horskom fóre podpísaná Deklarácia o vzájomnej spolupráci mieste Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane. Deklaráciu podpísali primátor Popradu Jozef Švagerko, primátor Zakopaneho Leszek Dorula a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Okrem tejto deklarácie bolo na podujatí podpísané aj memorandum obchodných komôr posobiacich pod Tatrami adresované verejnému a súkromnému sektoru Slovenskej a Poľskej republiky so žiadosťou o spoločnú obnovu rozvoja Tatier.  

Deklarácia troch miest nadväzuje na Deklaráciu účastníkov spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest Poprad, Zakopané a Vysoké Tatry z 5.septembra 2003 v Poprade. „Naším spoločným cieľom je  využiť  jestvujúce  kontakty  zúčastnených  miest  a zabezpečiť ešte lepšiu vzájomnú výmenu skúseností so zapojením predstaviteľov samosprávy, ďalších územných inštitúcií a občanov  do projektov a aktivít cezhraničnej spolupráce v oblastiach infraštruktúry a projektov EÚ, kultúry a cestovného ruchu, školstva a športu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Spolupráca bude realizovaná vytvorením funkčných pracovných skupín, ktoré budú zložené
zo zástupcov všetkých troch miest. Skupiny sa budú stretávať pravidelne na spoločných pracovných stretnutiach, a to raz za kvartál. Cieľom každej pracovnej skupiny je aktívne pracovať
na riešení aktuálnych problémov, ktoré sú v gescii uvedených oblastí a vypracovať  spoločné realizačné projekty. 

Cieľom spolupráce je podpora vzájomného spoznávania obyvateľov, ich spolupráca, vzájomná solidarita, spoločná orientácia na aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, sociálnych služieb, ekonomiky, obchodu a cestovného ruchu formou výmen, stáží, seminárov, výstav, veľtrhov, festivalov,  prispenie k  vytvoreniu jednotnej Európy, Európy bez hraníc, Európy s rovnakými príležitosťami pre všetkých jej obyvateľov, rešpektujúc kultúrnu a národnú identitu jednotlivých národov.

 


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka